Grid View List View selected
Deney: Sicim sarkacı uyumlu salınımı (230 V, 50/60 Hz), 8000547 [UE1050101-230], Salınımlar

Deney: Sicim sarkacı uyumlu salınımı (230 V, 50/60 Hz)

Item: 8000547 [UE1050101-230]

Deney: Sicim sarkacının eliptik salınımı (230 V, 50/60 Hz), 8000549 [UE1050121-230], Salınımlar

Deney: Sicim sarkacının eliptik salınımı (230 V, 50/60 Hz)

Item: 8000549 [UE1050121-230]

Deney: Değişken-g sarkacı (230 V, 50/60 Hz), 8000551 [UE1050201-230], Salınımlar

Deney: Değişken-g sarkacı (230 V, 50/60 Hz)

Item: 8000551 [UE1050201-230]

Experiment: Kater’s Reversible Pendulum (230 V, 50/60 Hz), 8000553 [UE1050221-230], Salınımlar

Experiment: Kater’s Reversible Pendulum (230 V, 50/60 Hz)

Item: 8000553 [UE1050221-230]

Deney: Foucault sarkacı (230 V, 50/60 Hz), 8000555 [UE1050250-230], Salınımlar

Deney: Foucault sarkacı (230 V, 50/60 Hz)

Item: 8000555 [UE1050250-230]

Deney: Pohl burulma (torsiyon) sarkacı (230 V, 50/60 Hz), 8000559 [UE1050500-230], Salınımlar

Deney: Pohl burulma (torsiyon) sarkacı (230 V, 50/60 Hz)

Item: 8000559 [UE1050500-230]

Deney: Pohl burulma (torsiyon) sarkacı (230 V, 50/60 Hz), 8000561 [UE1050550-230], Salınımlar

Deney: Pohl burulma (torsiyon) sarkacı (230 V, 50/60 Hz)

Item: 8000561 [UE1050550-230]

Deney: Kuplaj salınımları (230 V, 50/60 Hz), 8000563 [UE1050600-230], Salınımlar

Deney: Kuplaj salınımları (230 V, 50/60 Hz)

Item: 8000563 [UE1050600-230]

Deney: Mekanik Dalgalar (230 V, 50/60 Hz), 8000565 [UE1050700-230], Salınımlar

Deney: Mekanik Dalgalar (230 V, 50/60 Hz)

Item: 8000565 [UE1050700-230]

Deney: Sicim sarkacının eliptik salınımı (115 V, 50/60 Hz), 8000548 [UE1050121-115], Salınımlar

Deney: Sicim sarkacının eliptik salınımı (115 V, 50/60 Hz)

Item: 8000548 [UE1050121-115]

Deney: Mekanik Dalgalar (115 V, 50/60 Hz), 8000564 [UE1050700-115], Salınımlar

Deney: Mekanik Dalgalar (115 V, 50/60 Hz)

Item: 8000564 [UE1050700-115]